Milan Kenda: Exibícia vtipu a fantázie. Recenzia knihy Jána Čápku: Deravá hlava.

Ján Čápka
 
DERAVÁ HLAVA
 
Ilustrovala Tatiana Vrtochová
 
Bratislava, DAXE, 2015, 1. vyd., 48 s.,
 
ISBN 978-80-89429-39-4 /viaz./
 

Exhibícia vtipu i fantázie

 
MILAN KENDA 
 
Po knižočke vreckového formátu s milým názvom ŠTEBOTANIE prichádza Ján Čápka s 
 
ďalšou, rovnako vydarenou knihou, podstatne väčšieho formátu s dvojslovným humorným 
 
názvom DERAVÁ HLAVA. Táto kniha je už 65. publikáciou Vydavateľstva DAXE. Ide o 
 
pútavé, objavné, príjemné čítanie, a to aj pre starého recenzného kozáka, ktorý už všeličo 
 
videl, prelistoval, ba dokonca aj nedočítal! Ján Čápka je jeden z najvtipnejších, najhravejších 
 
a najpoetickejších autorov Vydavateľstva DAXE! Má podmanivé verše. Aj preto som si istú 
 
pasáž z jeho prvej knihy vybral ako motto do mojej chystanej knihy, zameranej na poetickú 
 
krajinomaľbu. 
 
Čápka upúta nápaditou slovotvorbou – napríklad vrabčie tance sú preň diskočvirikanica. 
 
Cítim v tom čosi z válkovského panpulónstva! Tak ako v predošlej knihe, nášmu autorovi 
 
nechýba talent pre vtipné riešenia: "Keď nenájde bútľavinu, / ja verím, že dudka / poteší aj 
 
búdka. To by mohol byť aj vtipný aktivačný slogan pre ochranárov – ornitológov! Zaujme nás 
 
aj mikrodráma: Hladné myšky, ktorým stojí v ceste kocúr! Tento básnik vie zostaviť príbeh, 
 
ktorému nechýba dramatická gradácia, ale nezriedka aj kúsok zdravej irónie, ako napríklad v 
 
básni "Boliestka". Domnievam sa, že máloktorý autor by dokázal /alebo aspoň chcel/ napísať 
 
niečo ako zábavnú aritmetiku, akú predviedol Čápka v básničke "Je nula nič?" Podaktoré z 
 
jeho veršov pripomínajú žartovné ľudové prekáračky, s akými sa často častovali navzájom 
 
slovenské dediny. V básničke "Naša Beta" stretneme aj knižnú hrdinku, ktorá veru nie je 
 
vzorná školáčka. Je to, naopak, realistická školáčka: "Naša Beta / koncom leta / šla by radšej / 
 
na kraj sveta. / Musí však ísť / do školy! / A to Bete / možno viete, / nie je vôbec / po vôli." 
 
Možno sa autor trocha zľakol takejto záškoláckej nálady, takže sa poponáhľal napraviť to 
 
vtipnou agitkou v básni "Septembrová": "To nás volá / naša škola, / čo k nám vždycky / dobrá 
 
bola. Na staré kolená sa nebojím a nehanbím priznať, že som bol podobný Bete s jej 
 
záškoláckym snom. Ale malých i veľkých dozaista pobaví recept, ako sa stať valibukom: "No 
 
ak chceš byť / valibukom, / oháňať sa / hrubým drúkom, / tak jedávaj / buchty s makom / a 
 
vyhráš aj / súboj s drakom!" 
 
Hravosť a spevavosť Čápkových básní je v knihe bohato zastúpená a naozaj očividná, ale 
 
autor vie napísať aj básne poetického jemnocitu, ako aj verše s pôvabne zachytenou náladou. 
 
Jeho žartovné, na recitáciu sa núkajúce a spevavé verše sa budú páčiť azda všetkým 
 
normálnym respondentom – s výnimkou premúdrelých akademických doktorandiek. 
 
Pedagogicky cenné je napríklad jazykovo-recitačné cvičenie na písmeno C v básni "Cesnak, 
 
citrón, cibuľa". Nasledujú podobné básnické podnety a experimenty na písmená P a Š so 
 
zámerom hravo rozvíjať slovnú zásobu detí. Exhibíciu v podobe slovnej hry predvádza 
 
Čápkova "Báseň o ničom" so spevavým šarmom: "Nič, to nič! / Včera som mal / desať eur / a 
 
dnes nič!" 
 
Básnická úvaha na tému "Hodiny" už v úvodnom slogane zadefinuje pozíciu časomerov v 
 
našom živote: "Do každej rodiny / patria aj hodiny." S fabulačnou nápaditosťou a neúnavným 
 
vtipom si autor pohráva s číslovkami DVE a TRI. Desať veršov v básni o krtkovi je vlastne 
 
súbor otázok malého Peťa, na ktoré autor vtipne odpovedá v zovretom, kratučkom básnickom 
 
tvare. 
 
Načrieme aj do sféry poetickej krajinomaľby. Priznávam, že je pre mňa pôvabnou 
 
inšpiráciou báseň "Krásy roka": "Vôňa jari / tvár rozžiari. / A slasť leta / kúpať zve ťa. / 
 
Sladké chute jesene / zo sadu si znesieme. / Radosť zimy / užívajú / deti i my." 
 
Karneval pôvabných a nápaditých nezmyslov je v rozsiahlejšej básni s názvom "Hra", ktorá 
 
podnecuje detského čitateľa, aby sa pridal a ďalej už on vymýšľal podobné nezmysly, ak 
 
dajaké vymyslí! Čápka ho motivuje napríklad takýmito veršami: "Každý deň za šera / vkráda 
 
sa do ulíc / príšerná príšera. / Myš naháňa kocúra, / ten od strachu vyskočil / a myška bác do 
 
múra!" Vysoko oceňujem, že ak Čápka píše básnickú provokáciu, v ktorej kumuluje 
 
nezmysly a pseudoreálie, zakaždým maličkého čitateľa varuje už v samotnom názve básne. 
 
Tomu hovorím férová hra. Takáto stratégia nevedie k mäteniu, balamuteniu čitateľa. A na 
 
záver takýchto ukážok aspoň jedna múdra rada spomedzi viacerých z básne "Zvieracie 
 
mudrovačky": Múdro vážte / svoje slová, - / odporúča / stará sova." Nuž, autor múdro, 
 
dôvtipne a vtipne vážil všetky svoje básnické slová v tejto knihe. Ako recenzent niekedy mám 
 
nad pridelenou analyzovanou knihou pocit povinného čítania. V tomto prípade som sa celkom 
 
"nepracovne" zabával a čítal s veľkou chuťou od začiatku až do konca.