Mária Šuťaková. Postavenie žien v dejinách v spoločensko-literárnom kontexte