Literárny pondelok - Poetická pasáž v Malom Berlíne (26.3.2018)

                Tradičné pondelkové stretnutie trnavských autorov Poetická pasáž zorganizoval tajomník Spolku slovenských spisovateľov v novootvorených priestoroch Malého Berlína na Štefánikovej ulici v Trnave. V úvode oboznámil ôsmich prítomných s pripravovanými podujatiami v apríli a máji. Ľ. Miháliková pripomenula literárne podujatia v Modre, hlavne Festival duchovnej poézie (19.4.2018), na ktorom D. Hevier predstaví svoje najnovšie dielo Chymeros. B. Chmelík priblížil život a dielo Bohumila Reyneka. Zo svojej tvorby čítali E. Jarábková-Chabadová, R. Šípková a P. Tomašovič. Témami rozhovorov boli verejné a mediálne prezentácie vlastnej tvorby, humor v literatúre, aforizmy a epigramy, recenzie a  tiež informácie o pripravovaných knihách (E. Jarábková Chabadová, B. Vargová Kuracinová a R. Šípková).

 

      Zlata Matláková