Literárny pondelok 29. 5. 2017

Literárny pondelok 29. 5. 2017

V pondelok 29. mája strávili trnavskí spisovatelia podvečer Literárneho pondelka v komornej zostave v kaviarni Spiegelsaal v Trnave. Témou stretnutia boli rozhovory o literárnych akciách, v ktorých sa spisovatelia ocitli.