Literárne inšpirácie Pavla Tomašoviča v knihe Zlatky Matlákovej Trvalky.

Pavol Tomašovič sa zamýšľa nad trvalkami života, hľadaním symbiózy, o vode v riekach, ktorá si vie spomenúť, o duši, ktorá oživuje a nesie, o vedomí vzájomného prepojenia v básnickej zbierke Zlaty Matlákovej Trvalky. 

www.youtube.com/watch?v=-gRCrBV_SMg