Literárne inšpirácie Pavla Tomašoviča v diele Hermana Hesseho

https://youtu.be/c8AIUCppAUI - 

Literárne inšpirácie Pavla Tomašoviča v diele Hermanna Hesseho, o jeho schopnosti vystihnúť to, čo drieme v hĺbke človeka a spoločnosti.