Literárne inšpirácie Pavla Tomašoviča V (2021): Jorge Luis Borges: Nesmrteľnosť

https://youtu.be/EsKUXaJ6aw8 - O knihách a o nás v knihe Jorgeho Luisa Borgesa - Nesmrteľnosť, o zrkadlení duše, o protikladoch, o vesmíre okolo i v nás, kde vzdialenosť stráca predmetný rozmer, o vesmíre príbehov a svetov, o knižnici ako vesmíre, ako chráme, aby sa život a kniha stali kontinuitou myslenia a hľadania.

Literárne inšpirácie na víkend vám tentokrát prostredníctvom Pavla Tomašoviča, riaditeľa knižnice, prinášajú zamyslenie nad knihami Jorga Luisa Borgesa, avantgardného argentínskeho básnika, prozaika a esejistu. Úvahy o knihách a knižniciach tematicky súvisia s Marcom - mesiacom knihy.