Jozef Vydrnák (*1961)

Jozef Vydrnák (*1961)
Jozef Vydrnák 
(* 1961, Trenčín) 
 
súkromne študoval u akademického maliara M. Sučanského v Trenčíne (1971 – 1977), na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1980 – 1985), 
v doplnkovom štúdiu grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1998 – 2000, prof. Ľubomír Longauer). Venuje sa voľnej a úžitkovej grafike, kresbe, maľbe, realizáciám v architektúre a sakrálnom priestore: novostavba Kostola sv. Jozefa Robotníka (2005, 2006), Kaplnka Premenenia Pána na Spojenej škole sv. Jána Bosca (2008) a evanj. a. v. Kostol sv. Trojice (2014 – 2016) v Novej Dubnici; Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Skalke pri Trenčíne (2016); novostavba rímsko-katolíckej fary v Trenčianskej Teplej (2020); obnova Kaplnky „Magdalénka“ v Horných Kočkovciach (2017 – 2021). Od roku 1983 pravidelne vystavuje a zúčastňuje sa rôznych sympózií, je nositeľom viacerých ocenení, (napr. Cena za typografiu, Martin 2001, Cena Fra Angelico, 2017) a iniciátorom sympózií na Skalke pri Trenčíne. Jeho tvorba je zastúpená napr. v zbierkach Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Turčianskej galérie v Martine a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. 
Žije a pôsobí v Dubnici nad Váhom.
 
(foto Štefan Kačena, 2016)
Jozef Vydrnák 
(* 1961, Trenčín) 
 
súkromne študoval u akademického maliara M. Sučanského v Trenčíne (1971 – 1977), na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1980 – 1985), 
v doplnkovom štúdiu grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1998 – 2000, prof. Ľubomír Longauer). Venuje sa voľnej a úžitkovej grafike, kresbe, maľbe, realizáciám v architektúre a sakrálnom priestore: novostavba Kostola sv. Jozefa Robotníka (2005, 2006), Kaplnka Premenenia Pána na Spojenej škole sv. Jána Bosca (2008) a evanj. a. v. Kostol sv. Trojice (2014 – 2016) v Novej Dubnici; Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Skalke pri Trenčíne (2016); novostavba rímsko-katolíckej fary v Trenčianskej Teplej (2020); obnova Kaplnky „Magdalénka“ v Horných Kočkovciach (2017 – 2021). Od roku 1983 pravidelne vystavuje a zúčastňuje sa rôznych sympózií, je nositeľom viacerých ocenení, (napr. Cena za typografiu, Martin 2001, Cena Fra Angelico, 2017) a iniciátorom sympózií na Skalke pri Trenčíne. Jeho tvorba je zastúpená napr. v zbierkach Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Turčianskej galérie v Martine a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. 
Žije a pôsobí v Dubnici nad Váhom.
 
 V ostatnom čase ilustroval zbierku básní Ľubomíry Mihálikovej Luna Silva.
 
 
(foto Štefan Kačena, 2016)