Jozef Tomášik: TRNAVSKÝ (K)RAJ (Viliamovi Turčánymu)

TRNAVSKÝ (K)RAJ

 

Boh rozsypal básne pod Malé Karpaty,

vinice pokľakli k modlitbe do trávy.

Parná sa strofami poetov kľukatí,

v oltárnych kalichoch, kalichoch krvavých.

 

V trnavskom edene nazbieram sonety,

Pane, Ty máš slová večného života.

Premieňaš chlieb na verš a víno na noty,

cez duše básnikov do zneliek presvitáš.

 

S drevenou Madonou objímem Malý Rím,

Sullyho veršom Ťa s Turčánym ovenčím,

trnavský Boží kraj, kraj bardov a svätých múz.

 

Po krajci si z kraja z tej krásy odkrojím,

chcem prijať sviatostné slová pod obojím,

verný Ti naveky – poeta catholicus.