Ján Čápka: Štebotanie, 2013

Ján Čápka: Štebotanie, 2013

O čom deti štebocú? Predsa o tom, o čom chcú. "Búrka buráca a bijú blesky, blednú biele bojazlivé briezky..." Tak čo poviete? Oplatí sa prečítať? Nielen takúto, ale aj ďalšie tajomné i milé verše a veršíky nájdete v knižke Jána Čápku. Štebotanie s krásnymi ilustráciami Štefana Šilhana.

 

Štebotanie s iskierkami humoru

 

                     Milan Kenda

 

Dominantnou zložkou edičnej činnosti vydavateľstva DAXE je tvorba pre najmenších. Sem patrí aj táto knižočka vreckového formátu - malá pre malých.Tento sympatický knižný drobček je dosť mimoriadnym úkazom v čase, keď sa autori usilujú o veľkoplošné formáty takmer ako dvere do limuzíny, no priveľké do našich " králikární". Autor drobného Štebotania je v nevýhode : nie je použiteľný ako snobský dar.

     Ide o ľahučké veršíky tematicky smerujúce zväčša do sféry poetickej krajinomaľby, zachytenej deťom známymi a prístupnými pastelkami. Nájdeme tu aj recitačné cvičenia na písmeno "b". " Búrka buráca a bijú blesky, / blednú biele briezky..." Dobrý nápad , ako rozširovať slovnú zásobu dieťaťa pomocou dramatického búrkového textu. Autor sa nebojí ani " nadrealistickej " metafory : " Vietor vypil / z veľkej fľaše / takmer liter / samopaše, / zjedol tanier / divnej kaše. " Pravda je to dosť vzdialené detskej predstavitosti, ale recitačná spontánnosť by tu mohla poslúžiť tejto básni. A napokon - neľahká, no užitočná je cesta k pochopeniu.

     Poetický jemnocit prehovorí z veršov : Navštívme jasličky / s dieťatkom maličkým. / Hlasom nežným , tkaným z vánku/ zanôťme mu uspávanku". Poteší aj hravý a súčasne výstižný pohľad na snehovú perinu : " Nesiem vám novinu: / snehová perina / prikryla krajinu. / Tá novina / krajom letí, / tešia sa jej / najmä deti. / No neteší / hladné vtáčky. / Ťažko sa v nej / brodia mačky. ". Pohľad na mačky v snehu by mi na um nezišiel, a pritom je to pohľad takpovediac " pre bohov" - aj dramatický, aj groteskný !

     Pôvabne zachytená je tu jesenná nálada : "Noci sú chladné, / rána zas hmlisté/ a v sade prší / zlatisté lístie. / S akouže novinou / bežal mráz krajinou, /keď zvyšky suchej vňate / okrášlil striebrom inovate. " Aj milovníci katechizmovej didaktiky si prídu na svoje, hoci v týchto veršoch  šarm a veselosť absentujú. Mňa však zaujali, ba až fascinovali iné dobrodružstvá a iskierky humoru, napríklad V bufete s opicou : " Zobrali sme opicu / do bufetu na pizzu. / Tam sme potom spolu / jedli, pili kolu."Alebo šarmantná anekdota : " Ľudia majú / abecedu, / vrabce zasa vrabecedu. / No a žaby? / Žabecedu. " Hoci som dospelák, sympatizujem s Čápkovou filozofiou adresovanou deťom : " Sedí vrabec fešný / hore na čerešni. / náramne sa čuduje, / aký je svet smiešny. " Veru tak! Z pohľadu vrabca dozaista. No keď prihára, vrabec ufrngne.

     V DAXE dostávajú príležitosť aj autori neokiadzaní literárnymi kritikmi. Na Čápkovej sérii veršíkov pre najmenších sa mi páči, že napriek občasnému využitiu náročnejších metafor, azda ťažšie zrozumiteľných malému čitateľovi, sa tento autor disciplinovane usiluje o porozumenie so svojím recipientom. Nechýbna mu elementárna úcta k reáliám. Na rozdiel od istého barda, glorifikovaného najmä doktorandkami, nebalamúti decká zanášaním slonov do Oceánie.

 

                   Literárny týždenník, č. 17-18, 7. máj 2014, s. 11.Viac tu: https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/products/milan-kenda-stebotanie-s-iskierkami-recenzia-knihy-jana-capku-stebotanie/