Ján Čápka a kolektív : V presýpaní času, 2013

 Monografia obce Jaslovské Bohunice. Zostavovateľom a autorom väčšej časti kapitol je Ján Čápka. Knižka vyšla pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej spomienky o obci.