Hudobný a poetický večer Ruženy Šípkovej: Moje srdce hrá na rozladených bicích. 25.3.2022 o 17:00 v Mestskom múzeu v Seredi.

Mária Diková, vedúca Mestského múzea v Seredi |   V Mestskom múzeu v Seredi sa uskutoční hudobný a poetický večer významnej poetky Ruženy Šípkovej.  Témou večera je jej literárna tvorba a uvedenie jej najnovšej knihy poézie  Moje srdce hrá na rozladených bicích. Hosťami programu budú spevák a gitarista Peter Radványi, recitátorka Ema Mančíková a spisovateľka a moderátorka večera Ružena Scherhauferová.

Srdečne Vás pozývame spolu s autorkou večera na stretnutie s poéziou pri hudbe. Uvedená bude jej najnovšia kniha poézie Moje srdce hrá na rozladených bicích.

Ružena Šípková sa narodila 10. októbra 1977 v Myjave. Navštevovala Dievčenskú odbornú školu v Starej Turej (1993 – 1997), odbor obchod a podnikanie, v rokoch 2008 –  2013 študovala sociálnu prácu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko sv. Pátra Pia v Piešťanoch. Básne začala písať už ako jedenásťročná. Svoj úspech dosiahla v súťaži Literárna Senica. Po dlhšej prestávke začala opäť tvoriť od roku 2004, keď pochopila, že písanie dáva jej životu zmysel.

Ružena Šípková spolu s najnovšou básnickou zbierkou Moje srdce hrá na rozladených bicích vydala šesť básnických zbierok: Popoluška (2007), Nemám nič proti realite (2009), V pôvodnom znení s pilulkami (2012), Periem sa na tridsiatke (2016), Mám doma všetkých okrem seba (2018) a odbornú publikáciu Sociálna práca s klientmi so schizofréniou (2011). Svoju poéziu publikovala predovšetkým v časopisoch Slovenské pohľady, Dotyky, Vertigo, Romboid, Glosolália, Bellária, Arkádia a Myš(u)lienka, v dvojtýždenníku Kultúra, v literárnom klube denníka Pravda, v rôznych zborníkoch z literárnych súťaží a v zborníkoch Literárno-divadelnej dielne Rozhľady. Od roku 2004 do roku 2015 bola členkou Literárnej dielne Rozhľady Kultúrneho združenia národností a etník Slovenskej republiky. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov (od 2013). Zúčastnila sa mnohých literárnych súťaží a vo viacerých bola aj ocenená: O Cenu Slovenského učeného  tovarišstva v Trnave, Ihnátove Hanušovce, Literárne Šurany, Literárna súťaž Jozefa Braneckého v Trenčíne, Medzinárodná literárna a výtvarná súťaž Rozhľady, Kouzelný klíč/Čarovný kľúč, Rozlogi (Poľsko) a pod.. V súčasnosti sa okrem literárnej tvorby venuje písaniu článkov z kultúrnej oblasti západného Slovenska. V roku 2018 sa stala členkou literárneho klubu Fórum humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, kde je známa svojimi básničkami a humoristickými poviedkami.

V programe porozpráva o novej básnickej zbierke, ako sa inšpirovala hudbou blues, odkryjkúsok svojej filozofie myslieť pozitívne. Rozhovory s autorkou o jej novej tvorbe uviedli vo vysielaní aj médiá na Slovensku i za hranicami ako napr. www.bluesmusic.skwww.rtvs.sk či www.hudebnirozhovory.cz.

Ako hudobného hosťa na toto podujatie pozvali organizátori do Mestského múzea v Seredi speváka, gitaristu Petra Radványiho – organizátora hudobných festivalov v Trnave, úspešnú recitátorku Emu Mančíkovú zo Serede a spisovateľku Ruženu Scherhauferovú, ktorá bude moderátorkou večera.

Podujatie v Mestskom múzeu v Seredi sa uskutoční v piatok 25. marca 2022 o 17.00 a pre návštevníkov je voľne prístupné, vstup do interiéru je možný s prekrytými dýchacími cestami respirátorom.

– – –

Usporiadateľ:  Mestské múzeum v Seredi a spisovateľka Ružena Šípková

Názov podujatia: Hudobný a poetický večer Ruženy Šípkovej „Moje srdce hrá

na rozladených bicích“

Miesto konania: Mestské múzeum v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8

Dátum a čas konania: 25. marca  2022 o 17.00 h

Hostia: Peter Radványi – spevák, gitarista, Ema Mančíková – recitátorka a Mgr. Ružena

Scherhauferová – spisovateľka a moderátorka večera

https://www.seredonline.sk/2022/03/17/hudobny-a-poeticky-vecer-ruzeny-sipkovej-moje-srdce-hra-na-rozladenych-bicich/