Gabriela Spustová: Talitha kum. Reportáž Západoslovenskej televízie z Literárneho večera 25.9.2017

Gabriela Spustová: Talitha kum. Reportáž Západoslovenskej televízie z Literárneho večera 25.9.2017