Gabriela Spustová Izakovičová: Tajomstvo Vianoc, 2005

Gabriela Spustová Izakovičová: Tajomstvo Vianoc, 2005

Zbierka poézie pre deti obsahuje básne, ktoré vovádzajú detského čitateľa do tajomstva a dôvodov kresťanského slávenia Vianoc a udalostí, ktoré sa v rámci novozákonných správ uchovali a odovzávajú sa z generácie na generáciu ako radostná zvesť. Básne deti radi recitujú v rámci jasličkových slávností. 

 

Zbierka vyšla aj ako CD, v podaní exelentej recitácie Štefana Bučka a Márie Schlosserovej, s hudobným spievodom nádherných vianočných kolied v podaní Detskej ľudovej hudby Brezinka Boleráz a Folklórneho súboru Trnafčan. CD vydal Ing. Peter Chmela - Laguna.