Gabriela Spustová Izakovičová: Stony apokalyptických čias, 2012

Gabriela Spustová Izakovičová: Stony apokalyptických čias, 2012

Zbierka poézie Stony apokalyptických čias reflektuje pocity autorky zo sveta, v ktorom žije. Svet, ktorý ju obklopuje je plný neistôt, únavy, strachu a smútku. Akoby vymizla z ľudí radosť. Autorka sa usiluje nájsť príčiny týchto emócií, ktoré napĺňajú tzv. apokalyptické časy.

Zároveň hľadá zdroje radosti, pokoja, pravdy a lásky. Skúma svet pod mikroskopom básnického slova. Verí v znovuzrodenie dobra. Nie náhodou na konci zbierky zaradila časť Srdce ženy, lebo verí, že sú to práve ženy matky, ktoré môžu ľudstvu vrátiť radosť... 

www.rajknih.sk/index.php?bk=215752