Gabriela Spustová Izakovičová: Poéma o láske a zrade, 2016

Poéma o láske a zrade pozostáva zo 67 dvoj- až šesťverší, rozdelených do piatich spevov. Názov tohto malého dielka korešponduje s jej obsahom. Hovorí o  láske, o jej zrade, o sklamaní  zo vzťahu, o opätovnom vzplanutí a napokon o návrate k realite, odpustení a o dozretí.

Prvý spev ospevuje lásku milej a princa. Druhý vraví o zrade milej pre orla. Tretí spev opisuje radosť z potomstva, no i sklamanie  milej z orla. Štvrtý spev prezrádza opätovné vzplanutie lásky k princovi, ktorej sa vzápätí milá i princ vzdajú. Posledný piaty spev hovorí o návrate k orlovi, o odpustení  sklamania a dozretí vzťahu.

e-kniha dostupná na: www.rajknih.sk/index.php?bk=201931