Gabriela Spustová Izakovičová: Poéma o Cyrilovi a Metodovi, 2013

Poéma o Cyrilovi a Metodovi je lyricko-epické dielo, ktoré zachytáva podstatné momenty zo života dvoch – aj na dnešné pomery veľmi vzdelaných mladých ľudí – Cyrila a Metoda, ktorý sa vzdali svojho pohodlia a kariéry a vydali sa na sever, do drsných podmienok nedávnych prisťahovalcov – Slovienov, aby im dali najvzácnejší dar – písmená. Čo ich tu čaká? 

Autorka poetickej zbierky Gabriela Spustová Izakovičová chce čitateľa doviesť do ich sveta, do ich života, do ich múdrosti a pokory, aby sme sa mlčky a s vďakou sklonili pred ich géniom. Dielo vzniklo v roku 1150. jubilea ich príchodu. 

Úvodná báseň Solúnu bola ocenená v súťaži Literárny salón 2013 najvyšším ocenením.

www.martinus.sk/?uItem=223244

Básne zo zbierky odzneli v literárnej kaviarni Rádia Lumen v interpretácii skvelého Jozefa Šimonoviča:

audio.lumen.sk/download.php?subor=literarna-kaviaren156_02_07_2016.mp3