Gabriela Spustová Izakovičová: Hlbiny, 2005

Gabriela Spustová Izakovičová: Hlbiny, 2005

Zbierka Hlbiny je autorkinou prvotinou, ktorá zachytáva jej tvorivé začiatky od svojich študentských čias až do roku 2005, keď už bola matkou 6 detí. Podnetom na vydanie knihy bolo pre ňu ocenenie, ktoré dosiahla v súťaži O cenu Slovenského učeného tovarišstva. Zbierka odsahuje niekoľko častí: Moje prvé verše, Podoby lásky, Hľadanie, veríš, Matka a Mojej ľúbej dedinke, ktorá obsahuje zväčša dedikačné básne. Básne v zbierke sú väčšinou reflexínou lyrikou, ktorá odráža svet poetky. Zbierka je hľadaním, ponorom, je to prvý  dotyk autorky s poéziou a poetikou, do ktorej časom zapustí hlboké korene, aby sa jej stala životom a silou.