Gabriela Spustová Izakovičová: Haiki, 2011

Gabriela Spustová Izakovičová: Haiki, 2011

Zbierka Moje haiki je zbierkou básní, ktoré sa štruktúrou podobajú na japonské haiki. Haiki je ako fotografia. Autorka sa usiluje jedným krátkym trojverším zaznamenať obraz, ktorý vidí a zaujme ju, a usiluje sa tento obraz vyvolať aj v čitateľovi.

e-kniha www.rajknih.sk/index.php?bk=117566