Gabriela Spustová Izakovičová: Dumy, 2011

Gabriela Spustová Izakovičová: Dumy, 2011

Zbierka lyrickej poézie Dumy je reflexiou prírody a ročných období, ktorá pod vonkajším náterom metamorfóz v prírode a v čase premýšľa o matamorfózach, čo sa odohrávajú s ľuďmi a v ľuďoch. Autorka sa v niektorých z básní pohrala s viacerými strofickými útvarmi, najmä v časti Jarné dumy.

Poetický experiment nájdeme sporadicky aj v častiach Letné dumy, Jesenné dumy a Zimné dumy.

e-kniha www.rajknih.sk/index.php?bk=117567