Gabriela Spustová Izakovičová: Čo čuší v duši, 2011

Gabriela Spustová Izakovičová: Čo čuší v duši, 2011

Zbierka lyrickej reflexívnej poézie Čo čuší v duši je spytovaním svedomia, no aj spytovaním sa sveta, ľudí a Boha na príčiny stavu dnešného sveta. Autorka sa v básňach dotýka existenčných problémov ľudí a pohnútok ľudského konania.

V zbierke Čo čuší v duši už nedominuje ublíženie a spracovanie pocitov, čo po ňom nasledujú – ako to bolo v zbierkeVýkriky, ale autorka sa v nej zaoberá viac „skrivodlivosťou sveta a chorobami ľudstva“.

 

e-kniha www.rajknih.sk/index.php?bk=117565