Gabriela Spustová, Erby brehov, 2019

Gabriela Spustová, Erby brehov, 2019

Gabriela Spustová Izakovičová – matka šiestich detí, pôvodne zdravotná sestra, neskôr magistra pedagogička, doktorka prírodných vied, redaktorka, novinárka, vydavateľka, poetka a autorka románov a kníh pre deti. Za svoju tvorbu získala viacero ocenení, stala sa aj laureátkou.
Narodila sa 28. 10. 1967 v Trnave. Žije v Suchej nad Parnou. Dosiaľ je autorkou 14 básnických zbierok, 2 románov, 1 emblémov a 7 kníh pre deti. Najnovší výber z jej poézie nesie názov Erby brehov. Je výberom takmer zo všetkých jej zbierok, okrem debutu s názvom Hlbiny. Autorka v názve zbierky spojila dva symboly – erb a breh. Erb je súbor podstatných znakov, atribútov, vyjadruje podstatné črty či ráz. Je to istý punc. Breh je rozhranie – medzi nebom a zemou, zemou a vodami, životom a  smrťou, no možno ho chápať aj ako kráčanie smerom nahor. Oba pojmy sú svedectvom o ráze autorkinej tvorby, ktorá odzrkadľuje jej postoje. Vo svojich básňach sa usiluje zachytiť symboly a podstatné znaky reality, ktorú prežíva, či vyjadriť napätie medzi jej rozhraniami. Verše obohacujú ilustrácie Akad. mal. Barbary Neumannovej, pôvodne publikované v zbierke Elégie o Sedembolestnej a  v básni venovanej rodnej obci ilustrácia Akad. mal. Jozefa Ilavského zo zbierky Viliama Turčányho Srdce, DrSc., na počesť týchto dvoch jej rodákov.