Eva Jarábková Chabadová: Ži hlavou, 2007

Eva Jarábková-Chabadová je človek, ktorý nenecháva iných ľahostajnými. My ostatní sa obtiažne vyrovnávame s tým, že sa smeje niečomu, čo nám nie je smiešne, že smúti za tým, čo sme my už dávno oželeli, že nechápe to, čo je nám nad slnko jasné, ale najmä sa nevieme vyrovnať s tým, že škrtom pera vyčarí ilúziu toho, čo my ostatní iba tušíme v diaľke.

www.martinus.sk/?uItem=43800