ČINNOSŤ TRNAVSKEJ ODBOČKY SSS V ROKU 2016

 

V roku 2016 pokračovala trnavská odbočka aj organizovaním pravidelných pondelkových literárnych stretnutí členov i sympatizantov krajskej odbočky, ktorých hlavnou témou je literatúra a poézia. V roku 2016 sa uskutočnilo päť stretnutí, na ktorých sa popri prezentácii diel spoločne diskutovalo o dianí v literárnom a kultúrnom prostredí V spolupráci s Klubom priateľov Trnavy vyšiel zborník Trnavská poetika 2016, ktorý zostavil Pavol Tomašovič. Zborník prináša texty z podujatí, ktoré počas toku 2016 pripravila spoločne s PEN klubom, KPT i odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trnave.

Podujatia v roku 2016

 • 2. 3. – Trnavský Pantheon v Knižnici Juraja Fándlyho – Stretnutie s osobnosťami kultúrneho života. Podujatie tento raz aj s publikujúcimi osobnosťami Simonou Jurčovou a Karolom Bodoríkom. Podujatie pripravili a moderovali: Peter Horváth a Pavol Tomašovič (70 účastníkov)
 • 3. 3. – Prezentácia novej knihy prof. Miroslava Danaja pod názvom Oči vlčích makov v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave pri príležitosti životného jubilea autora. Rozhovor s autorom viedol Pavol Tomašovič a o hudobnú produkciu sa postaral Breakers (100 účastníkov)
 • 5. 3. – Prezentácia knihy Gabriely Spustovej: Môj milovaný kráľ Dávid v Suchej nad Parnou. Podujatie konferoval Pavol Tomašovič, svoju recenziu knihy prezentovala Zlata Matláková;
 • 30. 3. – Prezentácia novej knihy pre deti člena TO SSS Ján ČápkaNože rýchlo povedz, v knižnici Juraja Fándlyho v Trnave s detským publikom (50 účastníkov);
 • 18. 4. – Gabriela Spustová v Rádiu Lumen. Relácia Ranné spojenie Rádia Lumen o knihe Môj milovaný kráľ Dávid, vydanej koncom roku 2015;
 • 27. 4. – Literárny večer s Kristínou Ježovičovou, Luciou Braunovou a členkou TO SSS Miroslavou Varáčkovou na podujatí organizovanom Knižnicou Juraja Fándlyho;
 • 17. 5. – Festival duchovnej poézie v Modre v Kultúrnom dome Ľ. Štúra predpoludním s Erikom Ondrejičkom a popoludní s prozaikom Bohumilom Rapošom, členom SSS, podujatie konferovala členka TO SSS Ľubomíra Miháliková;
 • 25. 5. – Letné literárno-hudobné stretnutie na radnici – Uvedenie novej knihy Pavla Tomašoviča Mosty ponad čas. Hudobno-literárny večer v západnom krídle radnice. Podujatie uvádzal Štefan Kuzma (80 účastníkov);
 • Od 30. 5. do 3. 6. – Slovensko číta deťom v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Deťom čítali knihy aj člen TO SSS Ján Čápka a Beata Kuracinová;
 • 1. 6. – Literárna čajovňa – Gabriela Spustová v Banskej Bystrici v Literárnej čajovni Michala Alberta;
 • 12. 6. – Rozhlasová relácie – Gabriela Spustová v Rádiu Vaticana v Ríme: Aby sa ľudia radovali z každého dňa;
 • 29. 6. – Literárny podvečer so Štefanom Kuzmom a Pavlom Tomašovičom v letnej čitárni pri Mestskej knižnici v Modre. Konferovala členka SSS Ľubomíra Miháliková;
 • 2. 7. – Literárna kaviareň Rádia Lumen 2016 k sviatku sv. Cyrila a Metoda (Proglas – Viliam Turčány, člen SSS, Poéma o Cyrilovi a Metodovi – Gabriela Spustová, členka TO SSS);
 • 10. 8. – V Prázdninom superklube v Knižnici Juraja Fándlyho deti besedovali s Gabrielou Spustovou o jej knihách pre deti;
 • 12. 7. – Trnavská poetika I. v Knižnici Juraja Fándlyho. Svoju najnovšiu tvorbu predstavili a výročia významných básnikov pripomenuli členovia TO SSS Zlata Matláková, Miroslav Danaj, ako aj Štefan Kuzma a Pavol Tomašovič, tajomník odbočky SSS (60 účastníkov);
 • 21. 9. – Literárno-hudobného cyklu Trnavská poetika II. v štúdiu Divadla Jána Palárika. Svoju tvorbu predstavia tohtoročná držiteľka ceny Spolku slovenských spisovateľov za prózu Vladimíra Komorovská (román Utešená família), Jozef Heriban, Štefan Kuzma a Pavol Tomašovič (60 účastníkov);
 • 22. – 23. 9. – Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 2016 v Trenčianskych Tepliciach – členovia odbočky Pavol Tomašovič, Zlata Matláková, Gabriela Spustová, Boris BrendzaVladimíra Komorovská sa zúčastnili na Kongrese, Pavol Tomašovič a Vladimíra Komorovská vystúpili so svojimi príspevkami, publikovanými tiež v Literárnom týždenníku;
 • 29. 9. – Uvedenie knihy Beztebie – Pavol Tomašovič uviedol novú básnickú zbierku Beaty Vargovej Kuracinovej Beztebie – na podujatí v Knižnici Juraja Fándlyho (50 účastníkov);
 • 4. 10. – Modranské veršobranie s Ľubomírom Feldekom v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre. Podujatie moderovala členka TO SSS Ľubomíra Miháliková;
 • 21. 10. – Medzinárodné stretnutie v Broumove 2016 – Baeta Vargová Kuracinová sa zúčastnila medzinárodného stretnutia spisovateľov v Broumove s názvom Podvečer plný poézie a hudby;
 • 25. 10. – Trnavská poetika 2016 III. – Štefan Kuzma Pavol Tomašovič pripravili literárne stretnutie s Erikom Ondrejičkom, Milanom Richterom v Knižnici Trnavskej univerzity (45 účastníkov);
 • 8. 11. – Trnavský Pantheon 2016 – pokračovanie rozhovorov s osobnosťami žijúcimi a pôsobiacimi v meste Trnava – v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave. Hosťami Petra Horvátha a Pavla Tomašoviča boli dekanka filozofickej fakulty UCM Katarína Nováková a mimoriadny profesor doc. PhDr. Pavel Kvetko (80 účastníkov);
 • 10. 11. a 11. 11. – Knihy a príbehy – Knižnica Juraja Fándlyho na podujatí pripravila besedu so spisovateľmi v Trnave v Mestskej športovej hale, na ktorej spolupracovali aj členovia trnavskej odbočky spolku Ján ČápkaGabriela Spustová;
 • 27. 11. – Prezentácia kníh – uvedenie k čitateľom tohtoročných vydaných kníh Gabriely Spustovej na Pernikiáde v rodnej obci Suchá nad Parnou;
 • 30. 11. – Adventný večer s literárno-hudobným zamyslením v západnom krídle Trnavskej radnice – tradičné adventné literárno-hudobné zamyslenie s Bohumilom Chmelíkom a Pavlom Tomašovičom (50 účastníkov)
 • 30. 11. – Nahrávka Literárnej kaviarne v Rádiu Lumen s Hildou Michalíkovou o nových knihách a Audio CD Gabriely Spustovej, členky TO SSS;
 • 7. 12. – Trnavská poetika IV – Knižnica Juraja Fándlyho, uvedenie knihy Šepot a uzavretie cyklu Trnavská poetika (Pavol Tomašovič, Štefan Kuzma) (50 účastníkov);
 • 16. 12. – Tri pramene jednej rieky – Prezentácia kníh Gabriely Spustovej v Dome Quo Vadis, Bratislava, s jej hosťami: doc. Evou Žilinekovou, interpretkou audionahrávky knihy Môj milovaný kráľ Dávid, s Andreou Eliášovou – dramartugičkou a redaktorkou vysielania audionahrávky, ilustrátorkou akad. maliarkou Barbarou Neumannovou.

Vydané knihy členov trnavskej odbočky SSS v roku 2016

V roku 2016 vyšli knihy členov odbočky: Miroslava Danaja: Oči vlčích makov, Ján ČápkaNože rýchlo povedz, Gabriely Spustovej: Môj milovaný kráľ a Pavol TomašovičMosty ponad čas.

Spracoval PAVOL TOMAŠOVIČ, tajomník odbočky SSS v Trnave.

 

(Správu o činnosti odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trnave od roku 2014 do roku 2016 schválilo Regionálne zhromaždenie odbočky SSS v Trnave 11. 5. 2017)

(Uverejnené: 20. 5. 2017; aktualizované 28. 5. 2017)Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/sprava-o-cinnosti-odbocky-spolku-slovenskych-spisovatelov-v-trnave-od-roku-2014-do-roku-2016/