ČINNOSŤ TRNAVSKEJ ODBOČKY SSS V ROKU 2015

 

Aj v roku 2015 sa členovia odbočky usilovali vytvoriť viacero projektov, resp. rozvíjať úspešne rozbehnuté podujatia, ktorých zámerom bolo umeleckými prostriedkami priblížiť tvorbu autorov združených v odbočke – v reprezentačných priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave, v Knižnici Juraja Fándlyho a v knižnici Trnavskej univerzity. Išlo najmä autorské literárne večery, čítania a besedy v školách, knižniciach a kultúrnych centrách.

Podujatia v roku 2015

 • 31. 3. – beseda Gabriely Spustovej v ZŠ vo Vištuku spojená so seminárom o detskej tvorivosti a s výstavou kníh (40 žiakov);
 • 22. 4. – vernisáž ilustrácií v knihách Jána Čápku, člena TO SSS, za účasti autora, redaktorov detských časopisov a ilustrátorov. Podujatie sa uskutočnilo v Knižnici J. Fándlyho v Trnave (50 žiakov);
 • 2. 5. – Listy aj pre Teba – prezentácia knihy Slováka žijúceho v Tirolsku Michala Lošonského v Divadle J. Palárika (scenár a moderovanie Pavol Tomašovič, tajomník TO SSS, recitátor Ján Rampák) (85 návštevníkov);
 • 13. 5. – Noc literatúry – súčasťou rozsiahleho európskeho projektu bola prezentácia na nádvorí MsÚ v Trnave v réžii P. Tomašoviča (35 návštevníkov);
 • 1. 6. – Celé Slovensko číta deťom – Pavol Tomašovič a Gabriela Spustová, členovia SSS, v Knižnici J. Fándlyho v Trnave (80 detí);
 • máj – Zlata Matláková, členka výboru TO SSS – spoluautorstvo pri príprave zborníka s názvom 50 rokov Literárneho Kežmarku;
 • 11. 6. – Zlata Matláková – autorský večer v Lyceálnej knižnici v Kežmarku (75 návštevníkov);
 • 15. 6. – Ján Čápka – beseda so žiakmi ZŠ na Námestí SUT v Trnave;
 • 18. 6. – Trnavský Pantheón – Pavol Tomašovič – moderovanie a scenár – v Knižnici J. Fándlyho v Trnave (42 návštevníkov);
 • 16. 8. – Gabriela Spustová a Ľubomíra Miháliková, členky TO SSS – autorské čítanie v letnej čitárni mestskej knižnice v Modre (40 návštevníkov);
 • 7. 10. – Zlata Matláková – autorské čítanie a seminár o literárnej tvorbe pre autorov Trnavského kraja (35 účastníkov) – Názov projektu: Môj domov;
 • október – Zlata Matláková – spoluautorstvo pri príprave zborníka s názvom Literárny salón Trnava
 • 9. 10. – Zlata Matláková a Ľubomíra Miháliková – beseda v mestskej knižnici v Modre;
 • 14. 10. – Zlata Matláková – vyhodnotenie textov medzinárodnej literárnej súťaže Literárny salón 2015 v Divadle J. Palárika v Trnave (70 účastníkov);
 • 15. 10. – Miroslav Danaj – autorské čítanie a beseda v Dome umenia v Piešťanoch (60 účastníkov)
 • 12. 11. – Autorské čítanie Miroslava Danaja a Pavla Tomašoviča v knižnici v Špačinciach. Scenár a moderovanie Zlata Matláková (55 účastníkov);
 • 24. 11. – Rovnováha ľudského bytia – prezentácia tvorby Štefana Kuzmu v Štúdiu Divadla J. Palárika v Trnave. Moderátori Radoslav Matejov a Pavol Tomašovič, ktorý bol zároveň autorom scenára. Spev: Lucia Rakúsová (95 účastníkov);
 • 1. 12. – Adventný večer poézie, úvah a hudby v západnom krídle trnavskej radnice – scenár a moderovanie Pavol Tomašovič. Recitátor: Bohumil Chmelík. Harfa: Mária Kmeťková (80 návštevníkov);
 • 1. 12. – Zlata Matláková – Slovensko očami detí – hodnotenie literárnych textov v celoslovenskej súťaži autorov do 15 rokov (vyhlasovateľ: Knižnica J. Fándlyho v Trnave) (98 návštevníkov);
 • 2. 12. – Gabriela Spustová a Ján Čápka – Knihy a hračky v Trnave – besedy a autogramiáda (85 účastníkov);
 • 9. 12. – Trnavský Pantheón v knižnici Trnavskej univerzity. Účinkovali: historik Vladimír Rábik, hudba: Peter Radványi. Spoluautori scenára a moderátori podujatia Pavol Tomašovič, tajomník TO SSS, a Peter Horváth.

Odborné a mediálne ohlasy v roku 2015

Tajomník odbočky P. Tomašovič, ktorý na poste šéfredaktora mesačníka Novinky z radnice, v roku 2015publikoval aj informácie o podujatiach členov odbočky, spolupracoval aj s mestskou televíziou Trnava (MTT) a zúčastnil sa na reportážach s aktérmi viacerých spomenutých podujatí. Ľubomíra Miháliková a Viera Valachovičová-Ryšavá sú redaktorky Rádia Modra a priebežne propagujú tvorbu a aktivity viacerých autorov trnavskej odbočky. Zlata Matláková účinkovala v Literárnej kaviarni Hildy Michalíkovej v Rádiu Lumen (3. 5. 2015) a ako korešpodentka Literárneho týždenníka a pravidelne informovala o činnosti členov odbočky. Gabriela Spustová sa zapojila do prípravy a realizácie literárneho portrétu v RTVS spojenej s autorským čítaním (18. 10. 2015). Miroslav Danaj účinkoval vo Večerných reflexiách v RTVS s názvom: Kam sa ponáhľame s redaktorkou Jankou Bleyovou spojených s autorským čítaním (1. 12. 2015). P. Tomašovič pracoval ako člen poroty Ceny Literárneho fondu 2015 a Z. Matláková bola predsedníčkou literárnych súťaží Cena Spolku slovenských spisovateľov a Literárny Kežmarok 2015 i členkou poroty Literárny salón 2015.Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/sprava-o-cinnosti-odbocky-spolku-slovenskych-spisovatelov-v-trnave-od-roku-2014-do-roku-2016/