ČINNOSŤ TRNAVSKEJ ODBOČKY SSS V ROKU 2014

 

Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trnave vznikla na jeseň roku 2013. Už v roku 2014 priamo pripravila a zúčastňovala sa na deviatich literárnych podujatiach. V rámci nich v Divadle Jána Palárika v Trnave ponúkla širokej verejnosti literárne prezentácie nových kníh. Odozvu si našli aj literárne kaviarne počas nedieľ a dnes už tradičné podujatia v Západnom krídle radnice, kde sa uskutočnili literárno-hudobné pásma spojené s prezentáciou literárnych textov.

Podujatia v roku 2014

 • 21. 3. – Festival duchovnej poézie v Modre spojený s prezentáciou publikácie Slavomíry Očenášovej Štrbovej Život – Viera – Umenie. Členka Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (ďalej TO SSS) a klubu slovenských spisovateliek FEMINA Ľubomíra Miháliková toto literárne podujatie s celoslovenskou pôsobnosťou organizovala a interpretačne obohacovala;
 • 26. 3. – v Štúdiu Divadla Jána Palárika v Trnave – KREHKÁ BUBLINA – prezentácia literárnej tvorby Štefana Kuzmu. Autorom a interpretom sprievodného textu podujatia Pavol Tomašovič, tajomník TO SSS, umelecký prednes Tomáš Mosný, hudba Jana Andevská;
 • 10. 4. – v západnom krídle radnice – prezentácia publikácie Čaro tradícií a sviatkov Viery Mikušovej. Na sprievodných úvahách a rozhovore sa autorsky aj interpretačne zúčastňoval Pavol Tomašovič;
 • 18. 5. – I. literárna kaviareň v 4 FRIENDS v Trnave s autorkami Gabrielou Spustovou Izakovičovou, Máriou Velisckou a Monikou Bartekovou. Autorka scenára a moderátorka Stanislava Borisová;
 • 22. 6. – II. literárna kaviareň v 4 FRIENDS v Trnave s autorkou Ľubomírou Mihalkovičovou, členkou TO SSS; Autorka scenára a moderátorka Stanislava Borisová. Recitácia Zuzana Bilská;
 • 18. 9. – v Divadle J. Palárika v Trnave – prezentácia najnovšej knižky Margity Kánikove Baťova modlitebná knižka. Autor scenára a moderovanie Pavol Tomašovič, interpretácia textov Lucia Rakúsová, hudba skupina BRISK;
 • 4. 11. – v projekte Čítajme slovenskú literatúru v mestskej knižnici v Bratislave predstavil najnovšiu literárnu tvorbu člen Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Danaj, člen výboru TO SSS;
 • 6. 11. – v literárnom popoludní v klube na Laurinskej v Bratislave organizovanom SSS uviedli medzi čitateľov Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov a Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva SSS básnickú zbierku Ingrid Lukáčovej Blíženec les. Autorkou a interpretkou hodnotiacej eseje bola Zlata Matláková, členka výboru TO SSS;
 • 3. 12. – adventný večer v západnom krídle radnice v Trnave. Interpretácia vianočnej poézie Buhumil Chmelík, scenár a moderovanie Pavol Tomašovič, hudba Trnavské trio.

Odozva v médiách v roku 2014

Mestská televízia Trnava (MTT) spracovala reportáže a rozhovory s aktérmi všetkých spomenutých podujatí.

 • 30. 3. – v RTVS Rádio Regina odvysielali ukážky z tvorby a rozhovor s Miroslavom Danajom, tohoročným Laureátom Ceny Martina Palkoviča 2014;
 • 30. 4. – v RTVS Rádio Devín a následne 1. mája 2014 v RTVS Rádio Regína odzneli rozhovory so Zlatou Matlákovou pri príležitosti jej životného jubilea;
 • 4. 5. – bola rozhlasovým hosťom Literárnej kaviarne Rádia LUMEN Gabriela Spustová Izakovičová.

Publikačná činnosť členov trnavskej odbočky SSS v roku 2014

Bohatá je aj publikačná činnosť členov odbočky. Tajomník odbočky Pavol Tomašovič na poste šéfredaktora mesačníka Novinky z radnice komentuje a propaguje literárny život v meste Trnava. V Slovenských pohľadoch publikovali recenzie, úvahy i vlastnú tvorbu Jaroslav Vlnka, Boris Brendza,Vladimíra Komorovská, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Miroslav Danaj, Jana Judínyová, Zlata Matláková. Korešpodentkou Literárneho týždenníka je Zlata Matláková, ktorá pravidelne informuje čitateľov o umeleckých podujatiach v Trnavskom kraji. V tomto domovskom periodiku SSS z členskej základne Trnavskej odbočky publikujú i Boris Brendza, Jaroslav Vlnka, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Vladimíra Komorovská, Miroslav Danaj, Július Balco, Gabriela Spustová-Izakovičová, Jana Judínyová, Ľubomíra Mihalkovičová, Viera Valachovičová-Ryšavá,

Vydané knihy členov trnavskej odbočky SSS v roku 2014

V roku 2014 vyšli knihy členom odbočky: Jaro Vlnka: Mŕtvy jazyk, Boris Brendza: Ochutnať z plameňa a Július Balco: Kliatba žltých ruží.

 • Jaro Vlnka: Mŕtvy jazyk, Martin : Vydavateľstvo Matica Slovenská, 2014. – Novela popredného kritika, spisovateľa a esejistu je spomienkovým návratom do minulosti, nielen vlastnej, ale aj do univerzálnej rodovej pamäti.
 • Boris Brendza: Ochutnať z plameňa, Bratislava : Vydavateľstvo Ikar, 2014. –Básnická zbierka charakterizuje vrstvená metaforickosť, jedinečná personifikácia a hlboké osudovo-archetypálne uchopenie človeka.
 • Július Balco: Kliatba žltých ruží, Martin: Vydavateľstvo Matica slovenská, 2014. – Román je atraktívny, moderný a čitateľsky príťažlivý, Vyznačuje sa jemnou prácou so stavbou vety, pôsobivá je estetika slova i kompozícia končiaca prekvapivou pointou.Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/sprava-o-cinnosti-odbocky-spolku-slovenskych-spisovatelov-v-trnave-od-roku-2014-do-roku-2016/