Výstrižky Bohumila H. Chmelíka. (Z jeho knižnice priateľom) Milan Rúfus: Zimná modlitbička

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:

dovoľte, aby som s prianím pokojných adventných dní v prílohe uviedol Modlitbičku Milana Rúfusa.

V úcte    Bohumil Chmelík
 
Milan Rúfus (1928 Závažná Poruba - 2009 Bratislava), bol slovenský básnik, literárny historik, prekladateľ a esejista
 
  Milan Rúfus

ZIMNÁ  MODLITBIĆKA

 

Aby bol briežik,

na briežku sniežik,

na sniežku sane,

daj nám to, Pane!

 

Zima je pre deti.

Zima je biela

ako tá dušička

z detského čela.

 

Daj deťom sniežika,

daj bielym bielu.

Daj radosť radosti,

daj nám ju celú!

 

Milan Rúfus 1992

Modlitbičky

Ilustrations  & Desing  Dušan Grečner 1992

Vydali Mladé letá, Bratislava, v spolupráci s vydavateľstvom kresťanskej literatúry Nádej, 7563. publikácia, 1992. Vydanie prvé. Pre čitateľov od 7 rokov. Editorka Mária Števková. Výtvarný redaktor Svetozár Mydlo. Technická redaktorka Irena Závodná. Vytlačila Tlačiareň Neografia, š. p. Martin.