Bohumil H. Chmelík: démon kýs´ (Tirna, Trnava 2016)

Bohumil H. Chmelík   démon kýs´   Tirna Trnava 2016   Grafická a technická úprava Jozef Šelestiak ISBN 978-80-969858-5-2  Bibliofilské vydanie vyšlo v limitovanom náklade, sto kusov bolo číslovaných a podpísaných autorom. V knihe je vložená reprodukcia autorovej koláže.

Text s podtitulom (poznámky pre napísanie básne) má názov démon kýs´ škaredý, mottom je redukcia textu básne Ivana Kraska Baníci. Rukopisné verzie, ako autor uvádza, vznikali v rozmedzí rokov 2008 až 2015. Komponovaný je v troch častiach a patrí medzi „otvorené“, neukončené texty. V prvej časti je autorov viacvrstevný pohľad na súčasný svet a jeho narastajúce problémy. Využíva a dokumentuje úryvky cudzích publikácií a rozhovorov. Druhá a tretia časť predstavuje budúcnosť smerujúcu k základom kresťanstva.