Výstrižky Bohumila Chmelíka: V šere ticha

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:

Dovoľte, aby som s prianím radostných adventných dní uviedol moju adventnú báseň.

V úcte   Bohumil Chmelík
 

Bohumil  H.  Chmelík

Advent

 

Zapaľujem sviečku

a dreveným lampášom

svietim do závejov snehu

na vyšliapaný chodník mojich

                                                predkov.

Kráčame s mamou na roráty.

Kostolík v diaľke priťahuje svetlom.

Spytujem si svedomie ...

Rozvidnieva sa do Vianoc.

 

 

Bohumil  H.  Chmelík

V šere ticha

modlitby, texty, meditácie

Vydala:  Tirna

Vytlačil:  Elenprint

Ilustrácie:  Bohumil H. Chmelík

Výber a usporiadanie:  Sabína Chmelíková

Trnava  2003