Zrušenie besedy s Alenou Čermákovou o knihe Antona Srholca

31.03.2016 17:01
Milí priatelia,
 
zo zdravotných dôvodov pani Aleny Čermákovej sa prezentácia knihy Anton Srholec (31. 3. 2016) neuskutoční.
Termín sa presúva na jesenný termín.
 
Ďakujeme za porozumenie.
 
S pozdravom
Benjamína Jakubáčová
zástupkyňa riaditeľky 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave