Zomrela doc. PhDr. KATARÍNA HABOVŠTIAKOVÁ, CSc., rod. KUCHÁRIKOVÁ (* 18. 5. 1929 – † 16. 10. 2016).

16.10.2016 17:14

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás navždy opustila popredná slovenská jazykovedkyňa, spisovateľka, osvetová činiteľka a členka Spolku slovenských spisovateľov

pani doc. PhDr. KATARÍNA HABOVŠTIAKOVÁ, CSc., rod. KUCHÁRIKOVÁ (* 18. 5. 1929 – † 16. 10. 2016).

Poznali sme ju nielen vďaka jej jazykovedným dielam, osvetovým jazykovým príspevkom v periodikách a Slovenskom rozhlase, prekrásnym rozprávkam a ľudovým frazeologizmom, ale aj osobne – ako bytosť srdečnú, úprimnú, empatickú, hlboko ľudskú...

 Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/navzdy-nas-opustila-jazykovedkyna-katarina-habovstiakova/