Zomrel Viliam Turčány

10.05.2021 19:51

https://www.noviny.tv/zomrel-viliam-turcany-slovensky-basnik-a-prekladatel-sa-dozil-uctyhodnych-93-rokov/

10.5.2021 zomrel významný básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány vo veku 93 rokov v Dome seniorov sv. Jána v Šelpiciach pri Trnave. Turčány je autorom štrnástich básnických zbierok, diel z oblasti literárnej vedy a oceňovaných prekladov svetovej literatúry. Posledná rozlúčka s ním sa bude konať v piatok 14. mája 2021 o 14:00 v Kostole sv. Martina v rodnej Suchej nad Parnou, kde bude aj pochovaný.

Turčány debutoval v roku 1957 zbierkou Jarky v kraji, nasledovali zbierky V toku, U kotvy, Aj most som ja, Srdce DrSc a ďalšie. Z jeho prekladateľskej tvorby nad ostatné vyniká preklad Danteho Božskej komédie. Známy je aj jeho preklad Proglasu a ďalších významných diel. Okrem vlastnej tvorby a prekladov sa venoval aj literárno-vedeckej práci.

Viliam Turčány sa narodil 24. februára 1928 v Suchej nad Parnou (okres Trnava), tu prežil aj detstvo. S písaním poézie začal ako študent gymnázia v Trnave, kde v tom čase študovali aj Vojtech Mihálik či Miroslav Válek. Aj keď prakticky celý svoj tvorivý život prežil v Bratislave, k rodnému kraju sa vždy hlásil a prežil tu aj posledné roky svojho života.

Za svoju básnickú tvorbu a excelentné preklady získal množstvo ocenení vrátane vyznamenania Pribinov kríž I. triedy, ktorý mu v roku 2002 udelil prezident SR za prínos v literárnej vede a prekladateľstve. Čestným občianstvom ocenili Turčányho v rodnej Suchej nad Parnou, v Borskom Mikuláši i v Trnave.