Zomrel literárny a kultúrny historik Imrich Sedlák

03.10.2016 19:40

www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/vo-veku-83-rokov-zomrel-literarny-a-kulturny-historik-imrich-sedlak-dlhorocny-clen-kontrolnej-komisie-sss/