Zobúdzanie popola. Spomienkové podujatie 100. výročia narodenia básnika Jána Motulku. Knižnica Juraja Fándlyho 16.1.2020 o 17:00

16.01.2020 17:00

motulko.pdf (352668) - súbor na stiahnutie

Dobrý deň,

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na prvé tohtoročné podujatie, ktoré sa bude konať vo štvrtok 16. 1. 2020 o 17.00 hod. v čitárni knižnice.

Týmto večerom poézie si pripomenieme 100. výročie narodenia básnika Jána Motulka.

Recituje Bohumil Chmelík, hudba: Alžbeta Ševečková a Eduard Vaněk.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/