Zlatka Matláková: Pocta Viliamovi Turčánymu . In: Literárny týždenník, ročník XXXVI., 31.5. 2023, dvojčíslo 15-16, s. 19

03.06.2023 07:13

Pocta Viliamovi Turčánymu

            Jedným z podujatí v jubilejnom 30. roku Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity bol spomienkový podvečer, s názvom VYBRAL SOM SI DANTEHO, venovaný básnikovi a prekladateľovi Viliamovi Turčánymu. Program bol prezentovaný v spolupráci s Ústavom dejín Trnavskej univerzity v historickom objekte auly PAZMANEUM. Vo štvrtok 27. apríla 2023 účastníkov zaujali videoprojekcie, veľkoplošné dokumentárne fotografie i autentické výpovede nevynímajúc samotného V. Turčányho.

            Riaditeľka knižnice Zuzana Martinkovičová v úvodnom príhovore pripomenula nedožité 95. výročie umelca, predostrela najvýznamnejšie biografické údaje z jeho života a následne privítala významných literárnych hostí: KATARÍNU KARABOVÚ z Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Petra Tollaroviča z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a herca, recitátora a vysokoškolského pedagóga Štefana Bučka. Moderátor podujatia, Bohumil Chmelík, invenčne dotváral výpovede hostí zamerané skôr na preklady než na vlastnú tvorbu, a tak bola spomenutá najmä DANTEHO BOŽSKÁ KOMÉDIA, PROGLAS i preklady anonymných autorov ( RECEPTY SALERNSKEJ LEKÁRSKEJ ŠKOLY). Z Turčányho života zaujala informácia o ceste do Neapola, kam išiel namiesto priateľa Milana Rúfusa (mal chorú dcérku), a napokon pôsobil celé dva roky na Univerzite INSTITUTO ORIENTALE ako lektor slovenského a českého jazyka.

            Z  Turčányho života zaujali i menej známe fakty a osobné spomienky Štefana Bučka. Ich hodnovernosť vyplýva z desiatok stretnutí, rozhovorov na spoločných vychádzkach, pretože obaja umelci bývali v Bratislave  blízko seba.  Pre všetkých nezabudnuteľná bola Bučkova interpretácia aj ukážok umelcovho diela, ktorú prekvapivo dotvoril temperamentným pohybom.

            Slávnostná Pocta Viliamovi Turčánymu v aule PAZMANEUM mala i svoje historické opodstatnenie, pretože v roku 2005 mu Trnavská univerzita udelila čestný doktorát.

                                                                                 Zlata Matláková, Gabriela Spustová

 

In: Literárny týždenník, ročník XXXVI., 31.5. 2023, dvojčíslo 15-16, s. 19