Záhradné poetické inšpirácie Trnavskej poetiky v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho 11. 7. o 17:00

11.07.2017 17:00