Vyšla nová kniha Jána Čápku: Nože rýchlo povedz

12.02.2016 22:51

Nová knižka Nože rýchlo povedz , ktorú napísal  pre deti Ján Čápka, obsahuje sto krásne ilustrovaných hádaniek, ktoré dieťaťu približujú zvieratká, predmety a veci, s ktorými sa stretáva vo svojom každodennom živote a v prípade zvierat aj s takými, ktoré mohlo uvidieť len v zoo alebo na televíznej obrazovke. Forma hádanky tým, že vymenúva niektoré vlastnosti týchto vecí, rozvíja myslenie detí a vedie ich ku konečnému riešeniu. A to mu v konečnej miere uľahčuje aj výrečná a niekedy aj vtipná ilustrácia.