Vyhodnotenie literárnej súťaže Matičná esej 2017 v Knižnici Juraja Fándlyho 8.9.2017 o 14:00

08.09.2017 14:00
Milí priatelia!
 
Srdečne vás pozývame na podujatie v rámci Národných matičných slávností, ktorí sa konajú v tomto roku v Trnave.
 
Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Matičná esej 2017 – Hurbanov odkaz dnešku
V rámci  slávnostného vyhodnotenia zahrá a zaspieva kapela CABO, ktorá má vo svojom repertoári aj zhudobnené verše nežijúcich slovenských básnikov (napr. Paľa Ušáka-Olivu)
8. septembra 2017 o 14.00 hod.
v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
 
Dúfam, že si nájdete čas chvíľu sa pozastaviť  a podporiť mladých nádejných autorov.
 
S pozdravom
Benjamína Jakubáčová
zástupkyňa riaditeľky 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave