Vinše a spomienky

09.05.2018 10:11

Čo nájdete v tomto priečinku? 

Dedikačné básne, spomienky a vinše k jubileám básnikov, spisovateľov, ilustrátorov. Jubileá sú vzácne okamihy, kde sa človek zastaví, obzrie, pokochá dielom, vzpruží životné sily do ďalšej tvorby a života. Možno tu však nájsť aj spomienky na vzácnych ľudí, ktorí už svoju pozemskú púť uzavreli a zanechali tu hodnotné diela. 

Nech sa páči. Vinšujte a spomínajte. 

Na hodnoty by sa nemalo zabúdať.