V Knižnici Juraja Fándlyho s Martinom Jurčom a Jurajom Hladkým. 8.4. o 17:00 on-line vysielanie

08.04.2021 17:00

Vážení priatelia,

srdečne vás pozývame sledovať online vysielanie na našom FB dňa 8. 4. 2021 o 17.00 hod.

 

Redaktor RTVS Martin Jurčo sa bude rozprávať s jazykovedcom a vysokoškolským pedagógom Jurajom Hladkým o zaujímavostiach slovenčiny.

 

Želáme príjemné sledovanie so šálkou podvečernej kávy či čaju.

 

S úctou,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/