Uvedenie knihy Simony Jurčovej: Trnava a Trnavčania, 27. 11. 2019 (streda) o 17.00 hod. v čitárni knižnice.

27.11.2019 17:00

trnava a trnavčania.jpg (102729) - pozvánka na stiahnutie

Dobrý deň,

dovoľujeme si vás pozvať na slávnostné uvedenie knihy Trnava a Trnavčania za prítomnosti autorky Simony Jurčovej dňa 27. 11. 2019 (streda) o 17.00 hod. v čitárni knižnice.

Budú sa premietať aj fotografie, ktoré sa do knihy nedostali.

Moderuje Pavol Tomašovič

 

S pozdravom,

 

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/