Týždeň slovenských knižníc v Trnave. Zlata Matláková In: Literárny týždenník, roč. XXXIV., 31. 3. 2021, č. 11 – 12, s. 15

01.04.2021 10:31

Týždeň slovenských knižníc v Trnave

 

            Tradičné celoslovenské podujatie bolo na celom Slovensku iné ako po minulé roky, lebo  osobné stretnutia vystriedali virtuálne programy. Napriek tejto situácii Krajská knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila na každý deň v prvom marcovom týždni najmenej jedno podujatie.

            V pondelok 1. marca 2021 v online vysielaní prezentovalo Divadlo SpozaVoza  inscenáciu o fyzike, tvorbe elektrickej energie a o živote slávneho vynálezcu Nikola Teslu s názvom TESLA a PRIATELIA.  Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia podobne ako Trnavskú POETIKU. Piaty ročník tohto voľného cyklu literárnych podujatí pokračoval v stredu 3. marca. Riaditeľ trnavskej knižnice Pavol Tomašovič, tentoraz na poste moderátora, s pôvodcom tohto projektu Štefanom Kuzmom uviedli medzi čitateľov aktuálnu zbierku aforizmov Miroslava Danaja s názvom Figuríny neplačú. V prázdnej čitárni iba pred kamerou odzneli posolstvá trojice osobností reflektujúce súčasnú spoločenskú a literárnu situáciu. Nádej a možnosť optimistického nasmerovania mysle charakterizovali najmä stručné a vtipné, horko pravdivé filozofické myšlienky M. Danaja formálne vtesnané do krátkych slovesných útvarov. Osviežením podujatia bola významná slovenská skladateľka a interpretka Jana Andevská, ktorej hudobná produkcia je súčasťou  vysielania  RTVS. 

            V Týždni slovenských knižníc sa na stránke facebook.com/kniznicatrnava mohli záujemcovia stretnúť tiež pri osemsmerovkách a na tréningoch pamäti. Ich obsahom sú zaujímavé návody, ktoré hravou formou aktivizujú a posilňujú pamäť, pozornosť a ostatné poznávacie funkcie.

            Prvý slovenský včelár Juraj Fándly  je názov kľúčového podujatia spätého s knižnicou. Online prezentácia o Jurajovi Fándlym, spisovateľovi, národnom buditeľovi a patrónovi knižnice pri príležitosti 210. výročia jeho úmrtia sa k divákom dostala vo štvrtok  4. marca. Rovnakým spôsobom bola zverejnené esej Pavla Tomašoviča na motívy poviedok Jorgeho Luisa Borgesa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru. Aj toto koncové podujatie Týždňa slovenských knižníc s názvom Knižnica, kniha a vesmír je sprístupnené na portáli knižnice i na https://www.yotube.com/kniznicatrnava.

 

                                                                                               Zlata Matláková

In: Literárny týždenník, roč. XXXIV., 31. 3. 2021, č. 11 – 12, s. 15