Týždeň slovenských knižníc 2018 (od 5.3.2018)

05.03.2018 09:54


tlacova_TSK_18.doc (167936)

Vyhlasovateľom tejto tradičnej propagačnej aktivity slovenských knižníc je Slovenská asociácia
knižníc. Aj v tomto 19. ročníku bude hlavným mottom: Knižnice pre všetkých.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v trnavskom regióne.
Registruje spolu 10133 čitateľov, čo predstavuje 15,7 % z aktuálneho počtu obyvateľov mesta.
Knižnicu navštevuje  2482 detí do 15 rokov, čo je približne 25 % z počtu detí do 15 rokov v meste
Trnava. Knižnicu v roku 2017 fyzicky navštívilo 125642 návštevníkov, to znamená, že priemerná
denná návštevnosť bola 509 návštevníkov. Návštevníci uskutočnili 266304 výpožičiek, čo je 1078
výpožičiek denne. Okrem toho webovú alebo FB stránku knižnice navštívilo 193197 návštevníkov,
čo je priemerne 529 virtuálnych návštevníkov denne.
V roku 2017 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave realizovala spolu 656 podujatí pre všetky vekové
a záujmové skupiny. Boli to autorské besedy, literárne hodiny, hudobné hodiny, hodiny informačnej
výchovy, rôzne literárne súťaže, komunitné aktivity, tréningy pamäte, školenia, voľnočasové
aktivity pre deti a mládež. Pre obecných knihovníkov vydala dve čísla časopisu Knižničný
spravodajca s aktuálnymi informáciami, pre deti a mladých čitateľov časopis Čaruška, tradičný
Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2017, Navigátor: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave,
Zo zákulisia: Príbehy spoza brány knižnice, výberovú personálnu bibliografiu Miroslav Válek.
Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 5. marca 2018 o 17.00 hod.
v čitárni besedou so známym slovenským spisovateľom Jozefom Banášom. Známy spisovateľ bude
hovoriť o svojich nových knihách Kód 9.1.7, Somár je Švajčiar a tiež o osobnosti Alexandra
Dubčeka.
Program Týždňa slovenských knižníc 2018 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave
5. marec - pondelok
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2018
A BESEDA SO SPISOVATEĽOM JOZEFOM BANÁŠOM
17.00 hod. - čitáreň Knižnice JF v Trnave
6. marec - utorok
AKO REŠERŠOVAŤ?
Prezentácia pre záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť, ako urobiť rešerš
od 13.00 – do 15.00 hod. - učebňa Knižnice JF v Trnave
7. marec - streda
KONZULTAČNÝ DEŇ
Určené pre záujemcov, ktorí potrebujú pomôcť pri práci s počítačom
od 10.00 – 14.00 hod. - študovňa Knižnice JF v Trnave

 Aj v tomto 19. ročníku bude hlavným mottom: Knižnice pre všetkých.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v trnavskom regióne.

Registruje spolu 10133 čitateľov, čo predstavuje 15,7 % z aktuálneho počtu obyvateľov mesta.

Knižnicu navštevuje  2482 detí do 15 rokov, čo je približne 25 % z počtu detí do 15 rokov v meste

Trnava. Knižnicu v roku 2017 fyzicky navštívilo 125642 návštevníkov, to znamená, že priemerná

denná návštevnosť bola 509 návštevníkov. Návštevníci uskutočnili 266304 výpožičiek, čo je 1078

výpožičiek denne. Okrem toho webovú alebo FB stránku knižnice navštívilo 193197 návštevníkov,

čo je priemerne 529 virtuálnych návštevníkov denne.

V roku 2017 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave realizovala spolu 656 podujatí pre všetky vekové

a záujmové skupiny. Boli to autorské besedy, literárne hodiny, hudobné hodiny, hodiny informačnej

výchovy, rôzne literárne súťaže, komunitné aktivity, tréningy pamäte, školenia, voľnočasové

aktivity pre deti a mládež. Pre obecných knihovníkov vydala dve čísla časopisu Knižničný

spravodajca s aktuálnymi informáciami, pre deti a mladých čitateľov časopis Čaruška, tradičný

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2017, Navigátor: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave,

Zo zákulisia: Príbehy spoza brány knižnice, výberovú personálnu bibliografiu Miroslav Válek.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 5. marca 2018 o 17.00 hod.

v čitárni besedou so známym slovenským spisovateľom Jozefom Banášom. Známy spisovateľ bude

hovoriť o svojich nových knihách Kód 9.1.7, Somár je Švajčiar a tiež o osobnosti Alexandra

Dubčeka.

Program Týždňa slovenských knižníc 2018 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

 

5. marec - pondelok

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2018

A BESEDA SO SPISOVATEĽOM JOZEFOM BANÁŠOM

17.00 hod. - čitáreň Knižnice JF v Trnave

 

6. marec - utorok

AKO REŠERŠOVAŤ?

Prezentácia pre záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť, ako urobiť rešerš

od 13.00 – do 15.00 hod. - učebňa Knižnice JF v Trnave

 

7. marec - streda

KONZULTAČNÝ DEŇ

Určené pre záujemcov, ktorí potrebujú pomôcť pri práci s počítačom

 

od 10.00 – 14.00 hod. - študovňa Knižnice JF v Trnave