Týždeň slovenských knižníc - 2. - 7. marca 2020

02.03.2020 08:00

tlac_spr_TSK_20.rtf (567268 - tlačová správa na stiahnutie
plagat-sprievodné akcie 2020.pdf (351261) - plagát na stiahnutie

 

 

 L A Č O V Á S P R Á V A

 

Názov podujatia:    TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

Termín:                   2. – 7. marca 2020

Miesto:                   Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

  

___________________________________________________________________________

           

Vyhlasovateľom tejto tradičnej propagačnej aktivity slovenských knižníc je Slovenská asociácia knižníc. Aj tento v poradí už 21. ročník sa koná pod hlavným mottom: „KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH“.

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v trnavskom regióne. Registruje spolu 10 744 čitateľov, z toho  2 957 detí do 15 rokov.

Knižnicu v roku 2019 fyzicky navštívilo 132 797 návštevníkov, to znamená, že priemerná denná návštevnosť bola 424 návštevníkov. Návštevníci uskutočnili 275 716 výpožičiek,  okrem toho webovú alebo FB stránku knižnice navštívilo 294 215 návštevníkov, čo je priemerne 806 virtuálnych návštevníkov denne.

V roku 2019 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave realizovala spolu 755 podujatí pre všetky vekové a záujmové skupiny, na ktorých sa zúčastnilo 23 404 návštevníkov. Boli to autorské besedy, literárne hodiny, hudobné hodiny, hodiny informačnej výchovy, rôzne literárne súťaže, komunitné aktivity, tréningy pamäti, školenia, voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Pre obecných knihovníkov vydala dve čísla časopisu Knižničný spravodajca s aktuálnymi informáciami, pre deti a mladých čitateľov dve čísla časopisu Čaruška, tradičný Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2019, zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave HUMOR_ZASINÁČ 2019, v spolupráci s Literárnym klubom Bernolák publikáciu KEĎ JE SLOVO ZLATOM.

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravuje program v intenciách motta. Program je určený všetkým vekovým kategóriám. Budú to stretnutia so zaujímavými hosťami, exkurzie, tým skôr narodeným pomôžeme pracovať s tabletom a mobilom, predstavíme 3D tlačiareň a zabavia sa i naše deti.

Týždeň slovenských knižníc je príležitosťou i pre tých čitateľov, ktorí pozabudli na plynúci čas a nevrátili požičané knihy v stanovenom čase. Knižnica nebude od nich vymáhať pokutu za prekročenie výpožičnej doby, ak knihy v tomto týždni vrátia v poriadku.

Jednorazový vstup do knižnice bude zadarmo.

Pozývame na kolektívnu návštevu knižnice, v hlavnej budove na Rázusovej ul. 1, v pobočke Prednádražie, Mozartova 10, v pobočke Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21 a v hudobnom oddelení, ktoré sídli v Dome hudby na Ul. M. Schneidera-Trnavského 5. 

V čitárni bude nainštalovaná výstava prác žiakov Špeciálnej základnej školy na Beethovenovej ul. v Trnave.

Otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční 2. marca 2020 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave.

 

 

Program Týždňa slovenských knižníc 2020 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

 

PRE DOSPELÝCH

 

2. marec - pondelok

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TýždňA slovenských knižníC

Vyhlásenie 6. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí - Literárny salón Trnava 2020. Mimoriadna cena: Moje stretnutie s Jurajom Fándlym pri príležitosti 270. výročia narodenia autora

 

LITERATÚRA O TOTALITE A TOTALITA PROTI LITERATÚRE

Stretnutie stredoškolákov so súčasným slovenským autorom Pavlom Rankovom.

Moderovanie: Dado Nagy. Hudba: Family Friend.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

10.00 hod. - Divadlo Jána Palárika v Trnave, Zrkadlová sieň, Trojičné námestie 2

 

3. marec - utorok

PREZENTÁCIA 3D TLAČIARNE

10.00 hod. - študovňa Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1

 

5. marec - štvrtok

AKO NA MOBIL A TABLET PRE SENIOROV

Individuálna a odborná pomoc pri komunikácii s mobilnými zariadeniami

10.00 – 11.30 hod. - študovňa Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1

12.00 – 14.00 hod.    

 

O ŠTEFÁNIKOVI A JÁNOŠÍKOVI S MARIANOU ČENGEL SOLČANSKOU

Stretnutie s Marianou Čengel Solčanskou - scenáristkou, spisovateľkou a režisérkou najnovšieho slovenského filmu Sviňa. Moderuje Dado Nagy.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

17.00 hod. - čitáreň Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1

 

PRE DETI

 

2. marec - pondelok

PRINCEZNÉ A PRINCOVIA

Stretnutie detí so spisovateľom Pavlom Rankovom a jeho novou knihou

8.30 hod. - oddelenie pre deti Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1

 

6. marec - piatok

FČELY, FČELKY, FČELIČKY

Stretnutie detí s včelárom Martinom

9.00 a 10.00 hod. - oddelenie pre deti Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1

 

 

 

VSTUP NA VŠETKY PODUJATIA VOĽNÝ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1, 918 20 Trnava

Zákaznícka linka: 033/5513896

Mobil: 0911 098664 (do 14.30 hod.)

kniznica@kniznicatrnava.sk

www.kniznicatrnava.sk