Trnavská poetika s s básnikom a prozaikom Štefanom Kuzmom 7.9. o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.

07.09.2022 17:00

Vážení priatelia,

opäť vás srdečne pozývame na nasledujúce podujatia:

V stredu 7. septembra o 17.00 hod. sme pre vás pripravili pokračovanie cyklu Trnavská poetika, ktorej hosťom bude jeden z jej zakladateľov básnik a prozaik Štefan Kuzma.

Hudba Jana Andevská, moderuje Pavol Tomašovič.

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

S úctou,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/