Trnavská poetika s Jurajom Šebestom 20.4.2022 o 17:00 hod. v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

20.04.2022 17:00

TP_Šebesta (1).pdf (658689) - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia,

srdečne vás pozývame v stredu, 20. apríla 2022 o 17.00 hod. do čitárne na prvé tohtoročné stretnutie priaznivcov Trnavskej poetiky. Naším hosťom bude prekladateľ a prozaik Juraj Šebesta. Hudobným hosťom bude trnavská kapela Family Friend.

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

Dovoľte mi popriať vám všetkým pokojné a radostné prežitie veľkonočných sviatkov.

 

S úctou,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/