Trnavská poetika s Jánom Tazberíkom a Erikom Ondrejičkom na nádvorí trnavskej radnice 6.6.2018 o 18:00

06.06.2018 18:00

trnavská poetika4-tazberík.pdf (251424) - pozvánka na stiahnutie

 

Milí priatelia,

srdečne vás všetkých pozývame sa ďalšie stretnutie v rámci cyklu Trnavská poetika, teraz s hosťami Jánom Tazberíkom, Erikom Ondrejičkom a o príjemný hudobný zážitok sa postará speváčka a hudobníčka Jana Andevská.

Podujatie sa bude konať 6. 6. 2018 o 18.00 hod. na nádvorí trnavskej radnice.

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava