Trnavská poetika s básnikom, dramatikom a publicistom Benjamínom Škrekom 23.11.2022 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho

23.11.2022 17:00

TP_Škreko.pdf (836273) - pozvánka na stiahnutie

 

Dobrý deň,

dovoľujeme si vás pozvať na ďalšie pokračovanie obľúbeného cyklu Trnavská poetika.

Hosťom bude básnik, dramatik a publicista Trnavčan Benjamín Škreko. Moderujú Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma.

23. november o 17.00 - čitáreň

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk