Trnavská poetika "naživo" s básnikom Jurajom Žemberom v Knižnici Juraja Fándlyho 10.6. o 17:00

10.06.2021 17:00

TP-Žembera (1).pdf (11744525) - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia,

srdečne si vás dovoľujeme pozvať do knižničnej záhrady na prvé tohtoročné stretnutie „naživo“.

Hosťom Trnavskej poetiky bude básnik Juraj Žembera, zahrá a zaspieva Peter Bonzo Radványi.

 

Začíname o 17.00 hod.

Prosíme o dodržiavanie platných protipandemických opatrení.

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 

 

S úctou,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/