Svetlana Majchárová: Prázdniny na tretiu (Beseda o novej knihe v Knižnici Juraja Fándlyho) Ilustrátorka Oksana Lukomská, vydavateľka Danuša Dragulová-Faktorová

21.02.2017 18:24

V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave pripravili zaujímavé podujatie o novej knihe s názvom Prázdniny na tretiu, ktorá vyšla vo vydavateľstve DAXE. Medzi školákov prišli a o nej rozprávali autorka Svetlana Majchráková, ilustrátorka Oksana Lukomska a vydavateľka Danuša Dragulová-Faktorová. Besedu viedla knihovníčka Veronika Chorvatovičová. Na stretnutie s hostkami prišli žiaci 2. A a 2. C ZŠ Angely Merici so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Luciou Brezovskou, Mgr. Vierkou Hercegovou, žiaci 3. B a 3. D ZŠ Jána Bottu s Mgr. Martiomn Vallom a Mgr. Zuzanou Matúšovou. Na záver školáci dostali darček – časopisy Zvonček s kalendárikom na rok 2017.

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1437135962966158&id=221888937824206&notif_t=notify_me_page&notif_id=1487583863248752